Kuinka ostan ravintoneuvojan palveluita?

TIETOA RAVINTONEUVONNASTA

Ravintoneuvonnalla tarkoitetaan terveyden parantamista ja ylläpitoa ravinnon keinoin. Ravintoneuvoja on perehtynyt terveellisen ravitsemuksen neuvontaan sekä painonhallinnan, suoliston ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä ohjaamiseen. 

Kuinka ostan ravintoneuvojan palveluita?

Ravinnolla hoidettaessa edetään aina asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Alla olevan kuvaajan avulla saat käsityksen hoitoprosessin kulusta. 

 1. 1. Yhteydenotto

  Yhteydenotto (yhteydenottopyyntö, nettiajanvaraus, puhelinyhteys)

 2. 2. Kartoitus (15min)

  Alustava keskustelu puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisuuksista hoitaa ravinnon keinoin.

 3. 3. Ajanvaraus ja esitietolomakkeiden lähetys

  Tapaamisesta sopiminen, ajanvaraus ja esitietolomakkeiden lähetys asiakkaalle. Lomakkeeseen voi tutustua ja sen voi halutessaan täyttää jo ennen ensimmäistä tapaamiskertaa. Lomake otetaan mukaan ensimmäiselle käynnille ja se täydennetään yhdessä ravintoneuvojan kanssa. (asiakastiedot, itsearviointi, ruokavalion kartoitus, oirekartoitus ja mahdolliset tuoreet laboratoriotulokset esim. veren rasvat, kilpirauhasarvot)

 4. 4. Asiakkaan tilanteeseen perehtyminen

  Neuvoja perehtyy asiakkaan tietoihin lomakkeiden avulla ja varmistaa esim. sairaushistorian, lääkitysten ja oireiden perusteella asiakkaan soveltuvuuden ravintoneuvontaan ja omien valtuuksiensa riittävyyden.

 5. 5. Ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen (1,5h)

  Asiakkaan tilannetta kartoitetaan haastattelussa edelleen ja keskustellaan asiakkaan tavoitteista ja mahdollisuuksista parantaa elämänlaatua ravinnon avulla. Keskustelussa selvitetään yleistä jaksamista, terveysongelmia, stressitilannetta, unta, ruokailutottumuksia ym. Tehdään mittaukset alkutilanteen kirjaamista varten: kehonkoostumus, paino, verenpaine. Kehon koostumus alkaa oikean ravinnon myötä muuttua: lihasmassa lisääntyy ja rasvaprosentti laskee. Neuvoja voi suositella korjauksia ruokavalioon ja perustelee ne ymmärrettävästi. Sovitaan ensimmäisistä muutoksista ja asetetaan realistinen tavoite pitkällä aikavälillä sekä ennen seuraavaa tapaamista. Sovitaan seuraava tapaaminen tai yhteydenotto 2-4:n viikon päähän. Asiakas saa täytettäväksi ruokapäiväkirjan kolmen päivän ajalta.

 6. 6. Kirjalliset suositukset

  Tapaamisen jälkeen neuvoja lähettää suositukset kirjallisena kahden päivän kuluessa.

 7. 7. Ruokapäiväkirjan täyttäminen

  Halutessaan asiakas palauttaa täyttämänsä ruokapäiväkirjan neuvojalle analysointia varten jo ennen toista tapaamista. Vaihtoehtoisesti asiakas tuo päiväkirjan mukanaan tapaamiselle. Neuvoja tarkistaa, onko ravinnon saanti riittävää, liiallista tai laadultaan heikkoa.

 8. 8. Toinen henkilökohtainen tapaaminen (1h)

  Terveystilanne ja ruokavalio käydään läpi, paneudutaan ruokailun ongelmakohtiin ruokapäiväkirjan perusteella. Kun tarvittavat muutokset ruokavalioon ovat toteutuneet, harkitaan yhdessä, tarvitaanko lisäksi ravintolisiä (vitamiineja, hivenaineita, rasvahappoja) tehostamaan muutoksia. Neuvoja tarkistaa aina tapauskohtaisesti, että ravintolisien käyttö on turvallista. Mittaukset ja mahdollisten muutosten analysointi. Ohjeistus ja yhdessä sovitut tavoitteet jatkoa varten. Sovitaan seuraava tapaaminen 2-4 viikon päähän. 

   

  Asiakas saa kirjalliset ohjeet.

 9. 9. Kolmas henkilökohtainen tapaaminen (1h)

  Käydään läpi aiemmin sovittuja asioita, tavoitteissa pysyminen, tehdään mittaukset. Sovitaan jatkosta. 

  Asiakas saa kirjalliset ohjeet.

Ravintoneuvonta paketti (3,5h)

aloituskäynti + 2 jatkokäyntiä

179€

 • Tapaamiset vastaanotolla
 • Perusteellinen kartoitus asiakkaan tilanteesta esitietolomakkeiden ja haastattelun perusteella
 • Tilanteen seuranta
 • Ruokapäiväkirjan täyttäminen ja läpikäynti
 • Kirjalliset ohjeet jatkoa varten

Huomio!

Ravintoneuvoja hoitaa asiakasta kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ottaen huomioon myös tunnetekijät, koska tunteet vaikuttavat terveyteen. Emotionaalinen stressi voi aiheuttaa muutoksia kehon toiminnassa.

Ravintoneuvonnan aikana huomio kiinnitetään myös uneen ja lepoon, liikuntaan ja ulkoiluun. Tarvittaessa neuvoja suosittelee muita terveyttä tukevia hoitoja liittyen stressinhallintaan, kiputiloihin ym.

Tämän hetkinen terveydentila on monen tekijän summa. Pienetkin muutokset useilla osa-alueilla voivat tuoda suuria muutoksia terveyteen.

Ravintoneuvoja ei milloinkaan puutu lääkärin hoitosuunnitelmaan tai määrättyihin lääkityksiin. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.

Ravintoneuvoja ei tee diagnooseja, se on lääkärin tehtävä. Tarvittaessa ravintoneuvoja kieltäytyy hoitamasta asiakasta ja ohjaa ensin lääkäriin. 

Ravintoneuvontaan on turvallista tulla

Vastaanottoni sijaitsee Riihimäellä Temppelikatu 8, poliisitalon neljännessä kerroksessa, johon pääsee hissillä. Valoisassa 24 neliön vastaanottotilassa toteutuu turvavälit ja kiinnitän erityistä huomiota pintojen puhtauteen.